IUT Jussieu

Campus

IUT Jussieu

2, place Jussieu Case 7139 - G.P.S. Tour 33-43 5èm
75251 Paris Cedex 05
0144274690
http://www.iut.jussieu.fr/

Calendrier des Stages / Alternance - IUT Jussieu


Alternance
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
Sep
Oct
Nov
Déc
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Niveau BAC+3

Niveau BAC+3

Alternance LP Métrologie, Qualité et Sûreté Industrielle
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternance LP Métrologie, Qualité et Sûreté Industrielle
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle recherche